Arbeta med föräldrar

En metod för att arbeta med föräldrar är Effekt.

PmT har tagit fram faktabladet "Förebygg tobaksbruk hos ditt barn". Bladet har producerats i ett samverkansprojekt mellan medlemmarna i Tobaksfakta - oberoende tankesmedja. Projektet Tobaksfria Barn 2018 har det gemensamma temat: "Barns rätt är vuxnas ansvar" och stöddes ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten. Det innehåller tips och råd till dig som förälder eller vårdnadshavare. Broschyr föräldrar (795 KB)