Välkommen till en webbplats om tobaksprevention & tobaksavvänjning


Psykologer mot tobak är en ideell förening för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare

Vi arbetar för ett tobaksfritt Sverige

Yttrande livsmedelsverket Psykologer mot tobak har yttrat sig angå...
Årsmöte och föreningsnytt Vi bjuder in till digitalt årsmöte 20 ma...
LUFT 2023 SAVE-THE-DATE! Sveriges största tobakspr...
Nya faktablad Psykologer mot Tobak är stolta över att ...
För dig som vill hjälpa andra att sluta

FÖR DIG SOM VILL HJÄLPA ANDRA ATT SLUTA

HÄR HITTAR DU ALLA TIPS

Tips på att sluta röka och snusa

TIPS PÅ ATT SLUTA RÖKA OCH SNUSA

HITTA ALLA TIPS

Arbeta för att. ungdomar inte ska börja

ARBETA FÖR ATT UNGDOMAR INTE SKA BÖRJA

HÄR HITTAR DU INFORMATION