Välkommen till en webbplats om tobaksprevention & tobaksavvänjning


Psykologer mot tobak är en ideell förening för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare

Vi arbetar för ett tobaksfritt Sverige

För dig som vill hjälpa andra att sluta

FÖR DIG SOM VILL HJÄLPA ANDRA ATT SLUTA

HÄR HITTAR DU ALLA TIPS

Tips på att sluta röka och snusa

TIPS PÅ ATT SLUTA RÖKA OCH SNUSA

HITTA ALLA TIPS

Arbeta för att. ungdomar inte ska börja

ARBETA FÖR ATT UNGDOMAR INTE SKA BÖRJA

HÄR HITTAR DU INFORMATION

Öppet brev till Håll Sverige Rent
Kunskapsöversikt - Tobak och unga En ny och aktuell Kunskapsöversikt är fr...
Nytt faktablad på lätt svenska Psykologer mot Tobak har tagit fram fler...
Yttrande neutrala tobakspaket Psykologer mot Tobak har yttrat sig gäll...