Psykologer mot Tobak


In english

AKTUELLT

Yttrande neutrala tobakspaket

Psykologer mot Tobak har yttrat sig gällande utredningen som berör neutrala tobakspaket. "PmT förordar att neutrala tobakspaket införs i Sverige och att det sker genom det förs..   Fortsätt läsa ››

Tobaksvanor i Sverige

En ny rapport om tobakskonsumtionen åren 2003-2019 för åldrarna 17-84 år har publicerats av CAN. Den visar bland annat att dagligrökningen minskat, medan användningen av snus på senare år ökat någ..   Fortsätt läsa ››

Reviderad upplaga

Den populära metodboken för tobaksavvänjare "Stödja patienter att sluta röka och snusa: rådgivning om tobak och avvänjning" har nu reviderads och släppt i ny upplaga. Från adlibris: ..   Fortsätt läsa ››

COVID-19 och rökstopp

Nu är det viktigare än någonsin att sluta röka! Utöver tidigare kända risker med rökning har nya studier visat på ökad risk för rökare att insjukna i samt få allvarligare symtom och av..   Fortsätt läsa ››


SKRIV UT SIDAN