Psykologer mot Tobak


In english

AKTUELLT

Nytt faktablad på lätt svenska

Psykologer mot Tobak har tagit fram flera olika faktablad. De har bland annat innehållit råd om att sluta röka eller snusa, information till gravida och råd till föräldrar för att förebygga tobaks..   Fortsätt läsa ››

Yttrande neutrala tobakspaket

Psykologer mot Tobak har yttrat sig gällande utredningen som berör neutrala tobakspaket. "PmT förordar att neutrala tobakspaket införs i Sverige och att det sker genom det förs..   Fortsätt läsa ››

Reviderad upplaga

Den populära metodboken för tobaksavvänjare "Stödja patienter att sluta röka och snusa: rådgivning om tobak och avvänjning" har nu reviderads och släppt i ny upplaga. Från adlibris: ..   Fortsätt läsa ››

COVID-19 och rökstopp

Nu är det viktigare än någonsin att sluta röka! Utöver tidigare kända risker med rökning har nya studier visat på ökad risk för rökare att insjukna i samt få allvarligare symtom och av..   Fortsätt läsa ››


SKRIV UT SIDAN