Styrelsen i Psykologer mot Tobak

Välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Ywonne Wiklund

Socionom
Ordförande
Läs profil ››


Margareta Pantzar

Psykolog
Vice ordförande, kassör
Läs profil ››

Agneta Hjalmarson

Psykolog
Ordinarie ledamot
Läs profil ››

Maria Nilsson

Socionom
Ordinarie ledamot
Läs profil ››

Linnea Hedman

Docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet
Ordinarie ledamot
Läs profil ››

Vidar Albinsson

Folkhälsostrateg
Sekreterare
Läs profil ››

Jesper Hellberg

Hälsoutvecklare
Ordinarie ledamot, webbredaktör
Läs profil ››

Styrelsen i Psykologer mot Tobak, bild från 2020. Från vänster: Vidar Albinsson, Jesper Hellberg, Margareta Pantzar, Maria Nilsson, Natasha Anderberg, Agneta Hjalmarson och Ywonne Wiklund.