Nyheter

Vykort: 6 steg till ...

Psykologer mot Tobak har nu fyllt på lagret med våra vykort "6 steg till ett tobaksfritt liv" () som innehåller koncisa och tydliga råd för att sluta med tobak, 5 kr/st + porto...

Regionala konferenser

I november 2018 genomför Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser "Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar" som en del i Tankesmedjan Tobaksfaktas projekt Tobaksfria barn. Utbildningarna g..

Faktablad på andra språk

Lagom till tobaksfria veckan (v47) reviderar Psykologer mot Tobak de två populära faktabladen "Tobaksfri graviditet" och "Tobaksfria barn". Båda är reviderade och uppdaterade versioner av Folkhälsomyndighetens foldra..

Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus. Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga som syftar till att stötta fler unga att intressera sig för och engagera sig i t..

Vecka 47 - Tobaksfria veckan

Tobaksfria veckan närmar sig med stormsteg och flera aktiviteter planeras runt om i landet för att uppmärksamma detta. Här finns en affisch från tobaksfri duo i Västerbotten för att använda i det arbetet. {modul..

Nytt informationsblad för föräldrar

Föräldrar är en viktig målgrupp i det tobaksförebyggande arbetet för barn och unga. Psykologer mot Tobak har tagit fram ett informationsblad som kommer väl till pass i arbetet. Bladet har producerats i ett samv..

Faktablad tobaksfri graviditet och tobaksfria barn

Psykologer mot Tobak släpper nu två efterlängtade faktablad, tobaksfri graviditet och tobaksfria barn. Båda är reviderade och uppdaterade versioner av Folkhälsomyndighetens foldrar från 2010 med samma namn. Bladen är..

Rapport om e-cigaretter

Docent Louise Adermark och biträdande forskare Klara Danielsson, båda vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en kunsk..

Hållbar livsstil - kunskapsunderlag för barnmorskan

Svenska barnmorskeförbundet har tagit fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor. Psykologer mot tobak har genom Barbro Holm Ivarsson och Agneta Hjalmarsson bidragit till två kapitel. Läs mer på barnmorskeförbun..

Konferens i Sydafrika

Exempel på Psykologer mot Tobaks aktiviteter. Delar av styrelsen deltog på den 17:e världskonferensen "Tobak eller hälsa" i Kapstaden, Sydafrika den 7-9 mars. Konferensen bjöd på ett spännande program med ..

Pressmeddelande

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 å..

Ny efterfrågad broschyr

Samtal om tobak och avvänjning för unga är en ny efterfrågad broschyr framställd av Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak. Finns bara som PDF. Klicka här för att ladda ner pdf:en ›› (/Literatu..

Tobak och Unga

Det finns en ny kunskapsöversikt i 10 delar av Psykologer mot Tobak; Tobaksfria ungdomar. Du kan skriva ut den till ett kompendium med försättsblad. Finns bara som PDF. Klicka här för att komma till sidorna ›› (/toba..

Tobaksfri psykiatri

Ny webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS. Klicka här för att se filmen ›› (/psykiatri..

Rökrutan – Ny poddserie

Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa Den 31 maj var det den internationella tobaksfriadagen men vad betyder det för någon som inte är tobaksfri? Den första podden för dig som vill sluta med tobak är ..

Nya infoblad

Psykologer mot Tobak har producerat två informationsblad om hur man slutar med tobak – ett för vuxna och ett för ungdomar. Bladen får kopieras fritt. Här kan du ladda ner bladen. Klicka på ett namn för att ladda ner...

Info om material på främmande språk

Ett informationsblad i PDF som visar vilken information på främmande språk som finns på Psykologer mot Tobaks hemsida. Använd för utskick till SFI, HVB-hem, skolor, ungdomsmottagningar, ungdomscentrum, socialtjänst, ..

Film från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens film Enkla råd om tobak är omarbetad till två olika filmer för att det ska framgå bättre hur korta dessa samtal är – bara 3,5 minuter. Enkla råd är en av rådgivningsnivåerna i de Nationella Riktlinje..

Nya kort och affischer

Nu kan du ladda ner eller beställa Psykologer mot Tobaks nya kort och affischer om att sluta röka på främmande språk. Texterna är översatta till engelska, dari, persiska, somaliska, tigrinja och arabiska. Läs mer på ..

Info om e-cigarett

E-cigarett är en komplicerad fråga med många olika aspekter. Nu har USA:s högsta hälsovårdsmyndighet The Surgeon General givit ut en rapport om ungdomar och e-cigaretter. Här hittar du uppdaterad information ››..

Ny LUFT-konferens

LUFT- konferensen 14-15 september i Eskilstuna är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och insp..

Ny Europeisk tobakskonferens

I mars går europeiska tobakskonferensen av stapeln i Portugal. Läs mer här..


SKRIV UT SIDAN