Om oss

Psykologer mot Tobak vill vara en kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor.

Vi svarar på frågor, ger kostnadsfri telefonhandledning och anordnar ibland studiedagar för våra medlemmar. Ta kontakt med oss i styrelsen och berätta om dina behov så försöker vi hjälpa dig.


Psykologer mot tobak