SOTIS

Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen. Det kan användas både i samband med rutinmässiga hälsokontroller/hälsosamtal och spontanbesök. Modellen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt underlag och använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Modellen består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av tobak.

I Sotis finns tre så kallade "spår".

  1. Spår 1, tobaksfri elev
  2. Spår 2, elev som experimenterar med tobak
  3. Spår 3, elev som använder tobak

Resultaten av en utvärdering tyder på att Sotis kan ha en gynnsam inverkan på kort sikt för elever med aktuellt tobaksbruk. När den användes systematiskt (t.ex. inom rutinmässiga hälsokontroller av elever) kunde positiva effekter konstateras även på skolnivå, särskilt en minskning av dagligrökning. Samtalsmodellen främjade en öppen och avspänd dialog med eleverna och gav personalen en bra struktur och trygghet i samtalet.

En manual för Sotis Manual Sotis 2017-05 (427 KB)
Rapport och utvärdering om Sotis Rapp. Sotis 2010 (775 KB)

Nedan kan du ta del av fem utbildningsfilmer om Sotis. Filmerna är utvecklade av Psykologer mot Tobak i samarbete med Hälsoäventyret i Uppsala. Om du vill se filmerna på helskärm, klicka på YouTube på respektive film.