Kontraktsmetoder

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad metod för att förebygga tobaksbruk bland unga från Västerbottens Läns Landsting. Handledningen och annat material som stöd för arbetet finns att beställa via hemsidan www.tobaksfri.se, eller av

Riksförbundet kontraktsmetoden (tidigare SMART) www.kontraktsmetoden.se är ett nätverk för olika verksamheter och organisationer som arbetar drogförebyggande med någon variant av kontrakt som en del i metodiken.

Unga Drogförebyggare (tidigare Smart Ungdom) www.ungadrogforebyggare.se arbetar drogförebyggande och för att stärka ungdomsdelaktighet i det drogförebyggande arbetet genom lokalföreningar och verksamheter som arbetar med någon variant av kontrakt.

Se även hemsidan www.familjekontrakt.se