Material, filmer och rapporter

Samtal om tobak och avvänjning

Filmer som visar de olika faserna i ett kvalificerat rådgivande samtal - rökavvänjning

PmT har tagit fram en broschyr "Samtal om tobak och avvänjning med unga". Finns endast som PDF. Ladda ner den här. Samtal om tobak och avvänjning med unga (4346 KB)Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen. Läs mer under rubriken Sotis.

Läs mer här om samtal om tobak och avvänjning


Ladda ned A4 Info-blad Några tips till dig som är ung och vill sluta röka och snusa (2134 KB)

SBU

SBU har 2015 publicerat rapporten Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga (SBU-rapport nr 243). Lagstiftning och priser är ett förhållandevis starkt verktyg i att minska tobaksbruket bland unga. Skolbaserade program som är specifikt utvecklade för tobaksprevention sägs kunna försena tobaksdebut två år och webbaserade program som bygger på motiverande samtal MI och som riktas mot rökning hos ungdomar kan försena rökdebut och minska rökning vid uppföljningstider på ett år.

Regeringens rapport om vilka metoder för tobaksförebyggande arbete man anser har vetenskapligt stöd.

Från Skolverket

Från Folkhälsomyndigheten

Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Rapp. Tobaksfri kommun (4341 KB)

Från A Nonsmoking Generation 

Organisationen a Non Smoking Generation arbetar aktivt med kampanjer, föreläsningar och skolmaterial. På deras hemsida går det att hitta mycket fakta och bra material. 

Annat material

Tobakspolicy i skolan - en litteraturöversikt från Stockholms Läns Landsting 2013 Rapp.Tobakspolicy i skolan SLL 2013 (392 KB)    

Från Drugsmart: ANDT på schemat. Metodmaterial för lärare

Stödmaterial ”Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola” från Örebro.

Broschyr för föräldrar Broschyr föräldrar (795 KB)

Material, filmer, rapporter, faktablad

  • Rapporten Nilsson M. Tonåringar om Tobak. Kunskaper, vanor och attityder. Folkhälsomyndigheten. 2010. Rapp. Tonåringar om tobak 2010 (3444 KB)
  • Filmen Tobakens barn en prisbelönad dokumentärfilm av Sven Irving som visar på tobaksindustrins cyniska agerande i länder där tobak odlas. Kan beställas via Filmcentrum. Till filmen finns en handledning med olika teman och lektionsförslag, övningar och fakta att ladda ner på www.tobaccoschildren.org. Fler filmer finns här
  • www.mobilisering.nu är en drogpreventiv sajt för ungdomar från Jämtland, som innehåller en del interaktiva tester.
  • www.umo.se, ungdomsmottagningen på nätet har information om tobak.
  • Affischer som passar i miljöer där ungdomar vistas
    Affisch Utseendet (241 KB) Affisch Sluta röka (1193 KB) Affisch Tänkvärt (882 KB)