Stödja ungdomar att sluta

Tobaksavvänjning för ungdomar är ett utvecklingsområde. Läs här vad vi vet.

Nu har PmT producerat en ny broschyr Samtal om tobak och tobaksavvänjning med unga. Beställ den för 50 kr eller ladda ner den här  Samtal om tobak och avvänjning med unga 20171121 (4300 KB)

Material som nämns i broschyren:
Sotis, läs mer om Sotis här.

Fimpa Nu! Bli rök- och snusfri, från Folkhälsomyndigheten, finns tyvärr bara finns för nerladdning Broschyr Fimpa nu (7692 KB)

Handledning till Fimpa nu Handledning Fimpa nu (1906 KB)

Informationsblad för ungdomar om hur man slutar röka och snusa  Sluta-blad unga (2134 KB)

Sluta-röka app:en Fimpaaa! http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Rokning/Fimpaaa/

Rökrutan - ny sluta-röka-podd
Rökrutan – Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa

Ungdom säger nej till cigarett