Vattenpipa

Tobaksbruk orsakar skador, sjukdomar och ett livslångt beroende. Rökning med vattenpipa har funnits i många österländska och afrikanska kulturer under flera århundraden, men har sedan 1990-talet spridit sig till västvärlden och under senare år även till Sverige.

I Sverige har 23 procent vuxna provat att röka vattenpipa enligt undersökningen Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor 2014.

Vattenpipa tycks framförallt tycks attrahera ungdomar och unga vuxna. Uppgifter om bruket av vattenpipa hos ungdomar finns sedan 2009 via CAN:s Skolundersökning. Vid den första mätningen hade drygt 40% av eleverna i årskurs 9 prövat vattenpipa. År 2015 hade den siffran sjunkit till 21%. Även bland gymnasieeleverna år 2 minskade andelen elever som prövat att röka vattenpipa till 41% 2015.

Andelen elever som rökt vattenpipa den senaste månaden är relativt liten och jämfört med tobakskonsumtion av cigaretter eller snus är vattenpipsrökning ett beteende av mer sporadisk karaktär. 4% av både pojkarna och flickorna hade rökt vattenpipa under den senaste månaden i grundskolan och 6 % av pojkarna samt 5% av flickorna i gymnasiet.

Vattenpipa

Många har provat att röka mer än en gång och det är även vanligare med samband mellan vattenpipsrökning och användning av cigaretter, snus, alkohol och narkotika. Det är vanligare bland ungdomar i Sverige att ha provat att röka vattenpipa än cigaretter och det finns risk att vattenpipsrökning kan fungera som en inkörsport till cigaretter.

Vattenpipsrökning producerar stora volymer rök som innehåller giftiga ämnen och partiklar. Rök från vattenpipa innehåller bland annat nikotin som orsakar beroende, kolmonoxid som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och tjära som innehåller många cancerframkallande ämnen. Röken från vattenpipa liknar cigarettrök vilket gör att vattenpipsröken med stor sannolikhet orsakar liknande skador och sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande vid cigarettrökning.

Idag finns forskning som visar att vattenpipsrökning fördubblar risken för lungcancer, orsakar sjukdomar i andningsvägar samt ökar risken för svår tandlossning. Vattenpipsrökning skapar stora mängder och höga nivåer av skadliga partiklar i omgivande luft vilket bidrar till en stor risk för passiv rökning.

Samtal med ungdomar visar att vattenpipsrökning har en social funktion och att de flesta delar vattenpipa och röker i andras sällskap. Den sötade tobak som används smakar gott, är len, mild och lätt att inhalera. Ungdomarna upplever inte vattenpipsrökning som farligt eller tror att det kan leda till beroende. Vattenpipan inbjuder till lek, experiment och förutom tobak används ibland även illegala droger som till exempel hasch och marijuana i vattenpipor.

Vattenpipstobak omfattas av såväl tobakslagen som lagen om tobaksskatt och därmed lagarnas föreskrifter om försäljning, förpackning, varningstexter och beskattning. Tobaken säljs i butiker, marknader, Internet och inhandlas vid utlandsresor, och är trots 18-årsgräns lättillgänglig för yngre ungdomar.

Den vattenpipstobak som idag finns till försäljning säljs till ett mycket lågt pris, saknar ofta varningstexter, har många gånger vilseledande information om innehåll och är förpackade så att de liknar ofarliga produkter som te, kaffe, tuggummi och godis. Förutom den sötade tobaken används även rökmassa utan tobak till vattenpipor.

Rökmassan utan tobak omfattas inte av tobakslagen eftersom den inte innehåller tobak, men ska i normalfallet beskattas som röktobak enligt lagen om tobaksskatt. Det låga priset på både vattenpipstobaken och rökmassan utan tobak gör att man kan dra slutsatsen att de sällan är beskattade.

Läs mer i rapporten Vattenpipa- rök utan risk? från Folkhälsomyndigheten  Rapp. Vattenpipa (2498 KB) .

Det finns även en kort sammanfattning av rapporten 
Broschyr Vattenpipa (822 KB) . 

Information om vattenpipa på främmande språk

Läs artikeln i Läkartidningen om att vattenpipa kan ge kolmonoxidförgiftning. Klicka här för att läsa ››