Handledning 

Till Sluta röka-linjen 020-84 00 00 kan personal från hela landet ringa för att kostnadsfritt få hjälp med råd, handledning och hänvisning i samband med rådgivning och tobaksavvänjning. Det brukar vara givande att få en erfaren kollegas syn på ett fall som känns svårt. Via hemsidan fyller du i ett kontaktformulär och blir kontaktad enligt dina ifyllda önskemål.

Sluta röka-linjen har även utmärkta informationsfoldrar för patienter som du kan beställa och använda i behandlingsarbetet.

Till linjens hemsida

Sluta-Röka-Linjen