Material för rådgivning och avvänjning

 

Vykort och affisch
"6 steg till ett tobaksfritt liv"

Denna bild finns som vykort eller affisch (mått 29,5x41,5 cm) från PmT.  Pris: vykort 5 kr/st+porto, affisch 10 kr/st+porto. 

Beställ i formuläret nedan. 

 

Broschyr ”Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd” 

Broschyren kan laddas ner här Broschyr Avvänjning personer som behover extra stöd Broschyr Avvänjning personer som behover extra stöd (3610 KB)

Beställ i formuläret nedan. Pris 30 kr+porto.

  

 

Filmer 

Utbildningsfilmer om Sotis, samtal om tobak med ungdomar i skolan.

Utbildningsfilm som visar rökavvänjningsbehandling steg för steg. Filmerna finns på den hemsida som är kopplad till boken Holm Ivarsson B. (2014) Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. (Natur & Kultur). Läs mer och beställ boken här

En film om Enkla råd om tobak, producerad av Socialstyrelsen med stöd av Psykologer mot Tobak.

En inspirationsfilm om rökavvänjning från Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS).

http://vimeo.com/40446791

En sluta-röka-film från Nu-sjukvården
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Om-nusjukvarden/Halsoframjande-sjukhus/Aktuellt/Att-sluta-roka---en-film-med-viktigt-budskap/

En sluta-röka-film från Sluta-röka-linjen och Pfizer
http://www.youtube.com/watch?v=7LpC1G2MYK4

Om skador:
http://www.youtube.com/watch?v=pUOuP1OJF3I&feature=related

Om hur foster reagerar när modern röker
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3102580

Tandvård mot Tobaks filmer:

För ungdomar: http://www.youtube.com/watch?v=HsN7h0A-d3M

Om parodontit: för vuxna: http://www.youtube.com/watch?v=6aWvGUNizwQ

 

Självhjälpsmaterial, böcker och app:ar

Rökfri. Sluta-röka-app för vuxna.

Fimpaaa! Sluta röka-app för ungdomar.

Info.blad för vuxna om att sluta röka och snusa. Psykologer mot Tobak.  Info-blad Bli fri från cigaretter och snus Info-blad Bli fri från cigaretter och snus (820 KB)

Info.blad för ungdomar om att sluta röka och snusa. Psykologer mot Tobak.  Sluta-blad unga Sluta-blad unga (2134 KB)

Fimpa nu. Ett självhjälpshäfte för ungdomar och en handledning för vuxna. Folkhälsomyndigheten 2009.  

Självhjälpshäftet Fimpa nu Broschyr Fimpa nu Broschyr Fimpa nu (7692 KB)

Handledningen Fimpa nu Handledning Fimpa nu Handledning Fimpa nu (1906 KB)

Vägen till ett rökfritt liv. En självhjälpsfolder. Läkare mot Tobak. Reviderad 2014. Beställ här

Prillan och bollen; Mitt liv med snuset och sporten. Paul Übelacker. Beställ här

Fimpa dig fri. Holm Ivarsson, B. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Ny upplaga 2017. Gothia. Beställ här

Sluta röka och snusa på 4 veckor. Holm Ivarsson, B. Bonnier Fakta. 2008. Beställ här

Tobaksfritt Liv. Funderat på att sluta? Pantzar, M. En självhjälpsbok. Liber. Ny upplaga 2009. Beställ här

 

För MVC och BVC 

Tobaksfri graviditet. Folder till blivande föräldrar om hur man kan ge enkla råd om hur man slutar med tobak och om hur fostret på verkas av tobaksbruk. Folkhälsomyndigheten 2010.  Broschyr Tobaksfri graviditet Broschyr Tobaksfri graviditet (1587 KB)

Tobaksfria barn. Folder om hur barns kroppar påverkas av tobak genom amning och passiv rökning. Vänder sig till alla föräldrar och delas ut inom barnhälsovården. Folkhälsomyndigheten 2010. Broschyr Tobaksfria barn Broschyr Tobaksfria barn (907 KB)

Att ge barnet en rökfri miljö och en tobaksfri uppväxt. En guide för samtal om tobak inom barnhälsovården. Folkhälsomyndigheten 2010.   Ge-barnet-en-rökfri-miljö.pdf Ge-barnet-en-rökfri-miljö.pdf (564 KB)

Hur fostret påverkas. Informationsblad att använda i samtal med mamman. Folkhälsomyndigheten.  Broschyr Hur fostret påverkas Broschyr Hur fostret påverkas (513 KB)

Film om hur foster reagerar när moden röker http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3102580

 

Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Skriften Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst. (2015). Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak. Den tryckta skriften kostar 50 kr. Beställ nedan. Ladda ner den här  Rapp. Tobaksavvänjning psykiatri Rapp. Tobaksavvänjning psykiatri (4175 KB)

 

Rökfri operation

Information om rökfri operation för patienter. Folkhälsomyndigheten 2010.

Information om rökfri operation för personal . Folkhälsomyndigheten 2010.

Läroböcker

Holm Ivarsson B, Hjalmarson A & Pantzar M. Stödja patienter 

Hjalmarson A & Pantzar M. Läkarsamtalet om tobak. Studentlitteratur 2015.

 

För hälsoarbetare

Faktablad om e-cigarett Faktablad E-cig PmT 2017-08-27 Faktablad E-cig PmT 2017-08-27 (380 KB)  

Faktablad om skador av snus  Faktablad Skador snus 2017-10-24 Faktablad Skador snus 2017-10-24 (445 KB)

Läkemedel för tobaksavvänjning, aktuell förteckning från Psykologer och Sjuksköterskor mot Tobak  Lakemedelslista 2016-07 Lakemedelslista 2016-07 (211 KB)

Att arbeta med tobaksavvänjningsgrupper. Ett arbetsmaterial för gruppträffar.

På väg mot ett tobaksfritt landsting. En uppföljning av landstingens och regionernas policyarbete kring tobaksprevention 2009. Folkhälsomyndigheten.  Rapp. Tobaksfritt landsting 2009 Rapp. Tobaksfritt landsting 2009 (1814 KB)

Enkla råd om tobak. Informationsfolder och film från Socialstyrelsen 2013.

Enkla råd om tobak i tandvården. Psykologer och Tandvård mot tobak. Enkla råd om tobak i tandvården Enkla råd om tobak i tandvården (66 KB)

Tobaksfritt Liv. Funderat på att sluta? Pantzar, M. En självhjälpsbok för patienter. Beställ här

En handledning för professionella kan även beställas. Reviderad 2009. Liber. Beställ här

Tobak och avvänjning . Faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. Folkhälsomyndigheten 2009. Rapp. Tobak och avvänjning Rapp. Tobak och avvänjning (3724 KB)  

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. En kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 2007.  Rapp. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Rapp. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården (1424 KB)

Vattenpipa - rök utan risk? Hälsoeffekter och attityder bland ungdomar samt om vilka regler som gäller enligt tobakslagen. Folkhälsomyndigheten 2010. 

Kort sammanfattning av skriften på svenska

 

För arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare som vill hjälpa anställda att sluta med tobak och arbeta med en tobakspreventiv policy på arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten 2010.  Rapp. Tobaksfritt arbetsliv Rapp. Tobaksfritt arbetsliv (1034 KB)  

För ungdomsarbetare

Klicka på länken

Ny broschyr ”Samtal om tobak och avvänjning med unga." Beställ för 30 kr/st eller ladda ner här  Samtal om tobak och avvänjning med unga 20171121 Samtal om tobak och avvänjning med unga 20171121 (4300 KB)

 

Motiverande samtal 

Filmer om motiverande samtal MI. I filmen "Den snusande mamman " får vi följa en mamma som vill förändra sina vanor och hur barnmorskan arbetar för att hjälpa henne att ta ett beslut om att sluta snusa. Innehåller även en film om MI-samtal om alkohol. Folkhälsomyndigheten 2010.

MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson, B. MI-samtal om tobak, alkohol, hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Gothia Fortbildning, uppl 3, 2016. Innehåller en särskild del om MI-samtal i psykiatrin. Beställ här  


MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för tandvården. Holm Ivarsson, B, Sjögren, K. Gothia Fortbildning, 3 uppl, 2016. Beställ här 

Motiverande samtal MI. Praktisk handbok för skolan. Holm Ivarsson B. 3 uppl, 2016. Gothia Fortbildning. Beställ här

Arbetsblad för patientarbetet

I boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" (2012) finns flera arbetsblad för patientarbetet som du kan ladda ner här. 

Arb.dok. Förberedelse Bil 3 Arb.dok. Förberedelse Bil 3 (142 KB)

Arb.dok. Frågeformulär Bil 5 Arb.dok. Frågeformulär Bil 5 (31 KB)

Arb.dok. Reg av tobaksbruk Bil 6 Arb.dok. Reg av tobaksbruk Bil 6 (23 KB)

Arb.dok. Nertrappning Bil 7 Arb.dok. Nertrappning Bil 7 (232 KB)

Arb.dok. Bryta vana Bil 9 Arb.dok. Bryta vana Bil 9 (91 KB)

Arb.dok. Tider grupp Bil 10 Arb.dok. Tider grupp Bil 10 (21 KB)

Arb.dok. Gruppanteckn Bil 11 Arb.dok. Gruppanteckn Bil 11 (282 KB)

Arb.dok. Uppföljning Bil 12 Arb.dok. Uppföljning Bil 12 (26 KB)

I skriften "Det motiverande samtalet om tobaksvanor" från Folkhälsomyndigheten (2004) finns också arbetsblad för patientarbetet som bilagor. Ladda ner skriften här  Det motiverande samtalet Det motiverande samtalet (894 KB)

Bilaga 1 För- och nackdelar med rökning
Bilaga 2 Registrering av tobaksbruk
Bilaga 3 Cigarettbokföring/snusbokföring
Bilaga 4 Kartläggning av högrisksituationer
Bilaga 7 Mätning av nikotinberoendet
Bilaga 8 Intervjuguide för ett bedömningssamtal
Bilaga 9 Uppföljningsformulär vid tobaksavvänjning

 

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

* Obligatoriskt

 


 

SKRIV UT SIDAN