Nyheter

Pressmeddelande

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 å..

Ny efterfrågad broschyr

Samtal om tobak och avvänjning för unga är en ny efterfrågad broschyr framställd av Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak. Finns bara som PDF. Klicka här för att ladda ner pdf:en ›› (/Literatu..

Tobak och Unga

Det finns en ny kunskapsöversikt i 10 delar av Psykologer mot Tobak; Tobaksfria ungdomar. Du kan skriva ut den till ett kompendium med försättsblad. Finns bara som PDF. Klicka här för att komma till sidorna ›› (/toba..

Tobaksfri psykiatri

Ny webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS. Klicka här för att se filmen ›› (/psykiatri..

Rökrutan – Ny poddserie

Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa Den 31 maj var det den internationella tobaksfriadagen men vad betyder det för någon som inte är tobaksfri? Den första podden för dig som vill sluta med tobak är ..

Nya infoblad

Psykologer mot Tobak har producerat två informationsblad om hur man slutar med tobak – ett för vuxna och ett för ungdomar. Bladen får kopieras fritt. Här kan du ladda ner bladen. Klicka på ett namn för att ladda ner...

Info om material på främmande språk

Ett informationsblad i PDF som visar vilken information på främmande språk som finns på Psykologer mot Tobaks hemsida. Använd för utskick till SFI, HVB-hem, skolor, ungdomsmottagningar, ungdomscentrum, socialtjänst, ..

Film från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens film Enkla råd om tobak är omarbetad till två olika filmer för att det ska framgå bättre hur korta dessa samtal är – bara 3,5 minuter. Enkla råd är en av rådgivningsnivåerna i de Nationella Riktlinje..

Nya kort och affischer

Nu kan du ladda ner eller beställa Psykologer mot Tobaks nya kort och affischer om att sluta röka på främmande språk. Texterna är översatta till engelska, dari, persiska, somaliska, tigrinja och arabiska. Läs mer på ..

Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus. Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga som syftar till att stötta fler unga att intressera för och engagera sig i tobaksfråga..

Info om e-cigarett

E-cigarett är en komplicerad fråga med många olika aspekter. Nu har USA:s högsta hälsovårdsmyndighet The Surgeon General givit ut en rapport om ungdomar och e-cigaretter. Här hittar du uppdaterad information ››..

Ny LUFT-konferens

LUFT- konferensen 14-15 september i Eskilstuna är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och insp..

Ny Europeisk tobakskonferens

I mars går europeiska tobakskonferensen av stapeln i Portugal. Läs mer här..


SKRIV UT SIDAN