Tobaksavvänjare Västra Götaland

Kontaktpersoner  
Suzanne Glud-Kåvik

Anna Polensky

Helene Karatas


Tobakspreventiv mottagning
Gröna Stråket 5, våning 2
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vårdcentral
Från och med den 1 januari 2016 skall alla vårdcentraler i regionen ha en diplomerad tobaksavvänjare och kunna erbjuda kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa.

Tobaksavvänjningsmottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Tobakspreventiv mottagning
Kontaktpunkten 031-342 24 00

Sjukhus
Nedanstående sjukhus erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.

Angereds Närsjukhus
Lungmottagningen 031-332 67 00

NU-sjukvården
Rökavvänjningssköterska 010-435 04 45

Skaraborgs Sjukhus 
Lidköping: Mottagning för rökavvänjning 0510-855 25 (tfn tid mån-tor 8-9)
Skövde: Mottagning för rökavvänjning 070-082 30 33 (telefontid tis 8-9)

Södra Älvsborgs Sjukhus
Rökavvänjningsstöd: Lung- och allergimottagningen 033-616 23 06

Företagshälsovård
Företagshälsovården kan ibland erbjuda råd och stöd till tobaksstopp.