Tobaksavvänjare Västmanland

Samordnare
Susanne Unger
Utvecklingsledare levnadsvanor
Enheten för folkhälsa, Region Västmanland

021-176415

Vårdcentraler
Det finns tobaksavvänjare på de flesta av regionens vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

Hälsocentrum i Västmanland
Behöver du stöd att sluta röka och snusa kan du även kontakta något av Västmanlands hälsocentrum.