Tobaksavvänjare Västernorrland

Kontaktperson
Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare/Länssamordnare Tobak
Landstinget Västernorrland, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Österåsens hälsohem
881 91 Sollefteå
0620-194 55, 070-58 68 555

Vårdcentraler och övriga enheter nedan nås via landstingets växel: 0611-800 00

En förteckning över tobaksavvänjare finns på Region västernorrlands sida på 1177.se om att sluta röka, klicka här.