Tobaksavvänjare Västerbotten

Länssamordnare

Tobaksprevention och utbildning
Ywonne Wiklund
Staben för Verksamhetsutveckling
Enheten Folkhälsa
Landstingskontoret
901 89 Umeå
Tfn: 090-785 73 91
E-post:

Samordning tobaksavvänjning/utbildning
Margareta Jonsson
Folktandvården Vindeln
Tfn: 073 – 08 08 225
E-post:

För att se en lista över tobaksavvänjare i västerbotten följ länken: Tobaksavvänjare VB 20190820 (178 KB)