Tobaksavvänjare Uppsala

Samordnare
Malin Larhammar, hälsoutvecklare


Akademiskt primärvårdscentrum, utvecklingsenheten
Nära vård och hälsa
Region Uppsala

Folkhälsoenhetens funktionsbrevlåda:

Tobaksavvänjare
På nästan alla vårdcentraler finns tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring. Även lungkliniken vid Akademiska sjukhuset erbjuder tobaksavvänjningsstöd.

För mer information läs på 1177.se