Tobaksavvänjare Stockholm

Samordnare Primärvård i Stockholm
Lena Lundh
Akademiskt primärvårdscentrum
070-16 55 182


Vårdcentraler
Det finns tobaksavvänjare på en del vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

Företagshälsovård
Företagshälsovården kan ibland erbjuda råd och stöd till tobaksstopp.

Sjukhus
Danderyds sjukhus
Hjärt- kärlcentrum 08-123 568 66
www.ds.se/tobaksenhet

Övriga sjukhuskliniker erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.

Telefonbaserat kostnadsfritt stöd

Sluta-Röka-Linjen 020- 84 00 00
www.slutarokalinjen.se

Remiss via TakeCare eller hänvisning från hälso- och sjukvården kan göras.