Tobaksavvänjare Skåne

Kontaktpersoner
Malin Dock


Christine Olsson


Sakkunniga inom tobak
Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Vårdcentral
Via 1177 Vårdguiden kan man hitta vilka vårdcentraler som har tobaksavvänjare och kan hjälpa patienter som vill sluta röka eller snusa.

Hälsoenheten
Via remiss från vårdcentral/sjukhus kan man vid Hälsoenheten i Malmö få kvalificerad hjälp med tobaksavvänjning.
Det går också bra att komma utan remiss.
040-623 95 29