Tobaksavvänjare Norrbotten

Samordnare
Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg, Region Norrbotten
072 -520 44 93

För en aktuell lista över tobaksavvänjare i Norrbotten, klicka här.