Tobaksavvänjare Kronoberg

Samordnare
Ingrid Edvardsson Aurin, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och social utveckling
Region Kronoberg 
351 88 Växjö
0470-58 85 31, 0709-844 588

Det finns tobaksavvänjare på flesta vårdcentralerna, kontakta din vårdcentral för stöd. Både centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett har en mottagning för tobaksavvänjning. Följ länken för mer information om tobaksavvänjning i Kronoberg.