Tobaksavvänjare Kalmar

Samordnare
Ann-Katrin Stenmark, samordnare för nätverket för tobaksavvänjare

0480-819 60

På landstingets hälsocentraler, inom sluten vården, psykiatrin och på privata mottagningar med landstingsavtal finns utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring och avvänjning, se länk.