Tobaksavvänjare Kalmar

Samordnare
Magdalena Melne, samordnare för tobaksavvänjare och hälsokoordinatörer.
0485-39100

På regionens hälsocentraler, inom slutenvården och på privata mottagningar med regionavtal finns utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring och avvänjning, digitalt eller fysiskt, se länk