Tobaksavvänjare Jönköping

Kontaktperson
Marita Andersson, tobakssamordnare i Region Jönköping
Tobakspreventiva enheten
Värnamo Sjukhus
331 85 Värnamo
010-244 84 17, 0725-61 36 26

Alla vårdcentraler ska ha en diplomerad tobaksavvänjare och kunna erbjuda kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa.


Sjukhus som erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo Sjukhus.