Tobaksavvänjare Jämtland-Härjedalen

Länsansvarig
Ewa Jonsson, samordnare tobaksprevention
Region Jämtland Härjedalen
063-142459

För information om tobaksavvänjning på hälsocentralerna i region jämtland härjedalen, läs mer på 1177.se. På regionens hemsida finns en förteckning över tobaksavvänjare på hälsocentralerna.