Tobaksavvänjare Dalarna

Kontaktperson
Suzanna Westberg
, Folkhälsochef, Hälsofrämjande och hållbar utveckling
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun
023-490085, 070-5705930
 

Ta gärna kontakt med respektive vårdcentrals tobaksavvänjare där du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa.