Tobaksavvänjare Halland

Länsansvarig
Susanne Johansson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Avd. för kvalitet inom hälso- och sjukvård
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
070-205 07 79

Alla i Halland har en diplomerad tobaksavvänjare och erbjuder kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa, för mer information, se 1177.se.