Tobaksavvänjare Gotland


Samordnare
Katarina Jupiter

Hälsosjuksköterskemottagningen
0498-269020

De flesta vårdcentraler har en tobaksavvänjare, kontakta din vårdcentral för stöd eller läs mer här om stöd till tobaksstopp på Gotland.