Tobaksavvänjare Blekinge


Kontaktperson
Johanna Morin
, folkhälsostrateg

Enheten för kvalité och utveckling/utvecklingsavdelningen
Region Blekinge
Wämö Center
371 81 Karlskrona
0455-734§§9
0728-80 43 93

www.regionblekinge.se


Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för att få stöd av tobaksavvänjare som kan ge dig kvalificerad rådgivning för att sluta röka och snusa, se mer information på 1177.se.

Tillbaka till huvudsidan för Tobaksavvänjare