Tobaksavvänjare Blekinge


Kontaktperson
Linda Håkansson
, barnhälsovårdssamordnare/folkhälsostrateg

Enheten för kvalité och utveckling
Region Blekinge
Wämö Center
371 81 Karlskrona
0455-735408
0734-471 279

www.regionblekinge.se


Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för att få stöd av tobaksavvänjare som kan ge dig kvalificerad rådgivning för att sluta röka och snusa, se mer information på 1177.se.

Sjukhus
Mottagningen ”Tobaksfri i samband med operation” finns på
Thorax Hjärtmottagning på Blekingesjukhuset
Karlshamn 0454-73 32 71
Karlskrona 0455-73 68 71

Tillbaka till huvudsidan för Tobaksavvänjare