Tobaksavvänjare Östergötland

Kontaktperson
Lina Jarledal Blom
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Centrum för verksamhetsstöd- och utveckling
Region Östergötland
010-103 55 58


www.regionostergotland.se

Via denna länk kan du hitta tobaksavvänjare i Östergötland.

Vårdcentral och Folktandvård
Alla vårdcentraler i Region Östergötland och Folktandvården har diplomerade tobaksavvänjare och erbjuder kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa.

Sjukhus
Vissa kliniker erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.

För medarbetare
Hälsopedagoger för hälsofrämjande arbetsplats inom Region Östergötland.