Tobaksavvänjare Örebro

Samordnare
Jesper Hellberg, tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.
019-602 55 94


Vårdcentral
Det finns tobaksavvänjare på de flesta av regionens vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

Tobakspreventiva enheten
Erbjuder individuellt tobaksavvänjningsstöd vid Universitetssjukhuset Örebro, se deras hemsida för mer information.

Tobakspreventiva mottagningen
Erbjuder individuellt tobaksavvänjningsstöd på Karlskoga lasarett, se hemsidan för mer information.

Digital mottagning
Med Region Örebro läns app "digital mottagning" kan du boka tid med tobaksavvänjare för att få hjälp att sluta med tobak, läs mer på 1177