Aktuell statistik

Enligt Socialstyrelsen dödade tobaksrökning uppskattningsvis 12 000 människor medan 100 000 personer insjuknade i rökrelaterade sjukdomar varje år under 2010-2012. Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 1. Vuxna rökare och snusare, 16-84 år, procentandel, 2016

  MÄN KVINNOR TOTALT
 
DAGLIGEN DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
RÖKNING
8 6 14 10 5 14 9 5 14
SNUS
18 3 4 1 11 2  

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 2. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter utbildning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Eftergymnasial utbildning 5 9
Gymnasial utbildning 11 14
Förgymnasial utbildning
12 10

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 3. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter sysselsättning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Yrkesarbetande 8 14
Sjukpenning/ersättning 19 10
Arbetslös 16 12

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 4. Totalt tobaksbruk vuxna, 16-84 år, procentandel, 2016

MÄN KVINNOR  TOTALT
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
25 1,2 14 0,3 19 0,7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 5. Gravida rökare och snusare, procentandel, 2015

  RÖKNING
SNUS
Tre månader före graviditeten 13,1 4,6
Vid inskrivningen till mödrahälsovården 5,1 1,3
I senare delen av graviditeten och under tiden då barnen var nyfödda 3,7 0,8

Källa: Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, Socialstyrelsen, 2017

  

Tabell 6. Rökning bland spädbarnsföräldrar, procentandel, 2017

  MÖDRAR FÄDER NÅGON RÖKER I FAMILJEN
Rökning bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder 3,6 10,4 11,5
Rökning bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder 4,3 9,6 11,1

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor,  Socialstyrelsen, 2017

 

Tabell 7.Vattenpipa vuxna, 15-84 år, procentandel, 2017

  MÄN KVINNOR TOTALT
Provat vattenpipa     32
Röker vattenpipa dagligen     0

Källa: Eurobarometer 458

 

Tabell 8. Utsätts för passiv rökning vuxna, 16-84 år, procentandel, 2014

  MÄN KVINNOR TOTALT
Utsätts för passiv rökning, totalt 15 15 15

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2014

 

Tabell 9. Ungdomar, rökning och snusning, procentandel, 2018

RÖKNING
  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen) TOTALT BRUK
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen)
TOTALT BRUK
Åk 9
3 9 5 13
Åk 2 gymn
5 19 8 26

SNUS
Åk 9
6 10 1 3
Åk 2 gymn
14 21 2 6

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 10. Totalt tobaksbruk, ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR FLICKOR
 
TOBAKSKONSUMENTER ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
TOBAKSKONSUMENTER
ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
Åk 9
14 8 14 5
Åk 2 gymn
28 18 28 9

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 11. Vattenpipa ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR  FLICKOR
 
NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 12
MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT
SENASTE 12 MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
Åk 9
18 11 4 16 11 3
Åk 2 gymn
29 17 6 27 16 5

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 12. E-cigaretter ungdomar, procentandel, 2018

  POJKAR  FLICKOR
 
  NÅGON GÅNG ANVÄNTFREKVENT  ANVÄNDNINGNÅGON GÅNG ANVÄNT
FREKVENT ANVÄNDNING 
Åk 9
  35 1 29 1
Åk 2 gymn
  45 1 37 1

Källa: Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

E-cigaretter befolkningen >15 år, procentandel, 2017

Sedan 2017 ingår frågor om användning av e-cigaretter i de så kallade Monitormätningarna. 

Undersökningen 2017 visade att 2 % av befolkningen 17–84 år använt e

 

-cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna, varav en tredjedel 

 

gjort detta dagligen. Bland rökarna i Sverige svarade 9 % att de under de senaste 30 dagarna 

 

någon gång använt e-cigaretter, något som uppgavs av 1 % av dem som 

 

inte var rökare.