Rökrutan – Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa

Det finns tre olika typer av läkemedel för att sluta röka. Nikotinläkemedel är förstahandspreparat. Det fördubblar chansen att lyckas. Zyban och Champix har ännu större effekt, men generellt också större risk för biverkningar

För snusavvänjning saknas ännu så länge vetenskapligt stöd för att rekommendera läkemedel. Viss evidens finns för vareniklin (Champix) och erfarenheten är att många har haft nytta av nikotinläkemedel.

Alla läkemedel används för att lindra abstinensen, speciellt nikotinsug. Det är viktigt att följa bruksanvisningen och använda rekommenderad dos.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel ger ett långsammare upptag av nikotin än vid rökning och finns i olika sorter, som plåster och snabbverkande tuggummi, tabletter, och munsprej som ger en effekt inom några minuter. Det finns också olika styrkor och smaker. Kombinationsbehandling, det vill säga plåster plus ett snabbverkande nikotinläkemedel som tablett eller tuggummi, rekommenderas oftast idag. 

Nikotinläkemedel används vanligen från några månader och upp till ett år, men betydligt längre tid kan behövas, särskilt för personer med psykisk sjukdom, och nikotinläkemedel kan också användas som en hjälp att minska rökningen. Sluta-röka-linjen kan ge råd om sort och dosering.

Det är viktigt att inte ta för låg dos, eftersom man då inte uppnår den lindring av abstinens som läkemedlet kan ge.

Nikotinläkemedel blir vanligen billigare om det skrivs ut på recept eftersom läkemedel som hämtas på recept är momsfria.

Erfarenhet visar att nikotinläkemedel även lindrar abstinens hos snusare.

Receptbelagda läkemedel

Champix
Champix är ett läkemedel för rökavvänjning som innehåller den verksamma substansen vareniklin. Det är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånerna, om det ges tillsammans med avvänjningsstöd.

Behandlingen påbörjas medan man röker. Man sätter en rökstoppsdag inom 2 veckor, och behandlingstiden är 12 veckor. Vid behov kan man förlänga med ytterligare 12 veckor.

Läkemedlet lindrar abstinens och minskar behovet av att röka.

Biverkning är huvudsakligen illamående, som kan lindras om man tar tabletten tillsammans med mat. Risken för psykiatriska biverkningar bedöms som liten, men man bör alltid vara extra observant när läkemedlet ges till psykiskt sjuka.

En vetenskaplig studie tyder på att Champix fungerar väl även vid snusavvänjning.

Zyban
Zyban är ett antidepressivt läkemedel som har visat effekt vid rökavvänjning. Det är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånerna, om det ges tillsammans med motiverande stöd.

Behandlingen påbörjas medan man röker. Man sätter en rökstoppsdag inom 2 veckor, och behandlingstiden är 7 veckor.

Zyban lindrar abstinens och minskar lusten att röka. Man ska ta en tablett per dag i 6 dagar, och därefter en tablett morgon och eftermiddag, och det ska gå 8 timmar mellan doserna. Andra tabletten tas i god tid innan sänggåendet för att undvika sömnbesvär.

Biverkningar är insomningsproblem, illamående och muntorrhet. Risken för psykiatriska biverkningar bedöms som liten, men man bör alltid vara extra observant när läkemedlet ges till psykiskt sjuka.

Den viktigaste kontraindikationen är risk för krampanfall, t.ex. vid epilepsi, ätstörning och hög konsumtion av alkohol. Läkemedlet ska ej användas vid manodepressivitet då det kan framkalla en episod av denna sjukdom.

Lista över läkemedel för tobaksavvänjning från Psykologer och Sjuksköterskor mot Tobak Läkemedelslista 2018-07 (69 KB)

Listan på främmande språk
Läkemedelslista arabiska (225 KB)
Läkemedelslista dari (201 KB)
Läkemedelslista farsi (199 KB)
Läkemedelslista ryska (622 KB)
Läkemedelslista somaliska (571 KB)
Läkemedelslista spanska (580 KB)
Läkemedelslista turkiska (607 KB)

Frågor om läkemedlen kan ställas till Sluta-Röka-linjen


SIDOR MED MER INFORMATION