Övriga aktiviteter

Exempel på Psykologer mot Tobaks aktiviteter

2018

Psykologer mot Tobak hade en monter vid Folkhälsomyndighetens nationella konferens "Rökfritt Sverige 2025" 12-13 juni och flera i styrelsen medverkade i konferensen på olika sätt. Här pratar Barbro Holm Ivarsson med Katarina Östergren med kollega från landstinget Sörmland.

Världskonferens i Kapstaden

2018

Delar av styrelsen deltog på den 17:e världskonferensen "Tobak eller hälsa" i Kapstaden, Sydafrika den 7-9 mars. Konferensen bjöd på ett spännande program med inblick i tobaksindustrins arbetsmetoder, avvänjning i olika delar av världen och ett i övrigt varierat program. Totalt deltog över 2400 personer från 140 länder.

F.v Margareta Pantzar, Agneta Hjalmarson, Ywonne Wiklund, Jesper Hellberg. 

2017

Under den nationella tobakspreventiva konferensen LUFT föreläste många från styrelsen och Psykologer mot Tobak hade en monter med material. Vi delade också ut ett ungdomsstipendium. Läs mer om ungdomsstipendiet här. 

Konferensen LUFT
Tobaksavvänjningskonferens och nätverksträff 2016

2016

Psykologer mot Tobak anordnade under 2016 bland annat en nationell tobaksavvänjningskonferens, ett seminarium i Almedalen om e-cigarett, en fortbildningsdag för diplomutbildare samt hade en monter på socionomdagarna. Vi genomförde en enkät om tobakspolicy till psykiatrin i Sverige och deltog i Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 ett projekt som drivs av Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta - oberoende tankesmedja. Vi utvecklade också flera nya material och en powerpointpresentation för psykiatrin med berättarröst som publiceras under 2017 i samarbete med HSF.  

2015

Föreningen erbjöd kostnadsfria utbildningsdagar på 8 orter för personal som arbetar med ungdomar 2015 som 810 personer från ungdomsmottagningar och elevhälsa och andra arenor har deltagit kostnadsfritt i. På bilden från vänster Ywonne Wiklund, Margareta Pantzar samt Liselotte Nordh Rubulis från Umo.

Utbildningsdag i Luleå

Tobaksavvänjningskonferenser
2009, 2012, 2013 och 2016 arrangerade Psykologer mot Tobak uppskattade nationella konferenser om tobaksavvänjning med cirka 200 deltagare vid varje tillfälle. Läs här om konferensen 2016 och se den på webben.

Sluta-bilagor
Psykologer mot Tobak gav ut en MediaPlanet-bilaga om att sluta med tobak i Aftonbladet 2012, 2013 och 2014, samt i DN 2015.

År 2016 medverkade vi i en bilaga i Aftonbladet om beroende.

Socionomdagarna
Föreningen har i många år haft en monter på Socionomdagarna,
här bemannad av Ywonne Wiklund.

Almedalen
I Almedalen genomfördes både 2013, 2014 och 2015 en sk Falsh mob, alltså en aktivitet med överraskningseffekt. Ett antal personer från Yrkesföreningar mot Tobak m.fl. "föll döda ner" till ljudet av en kraftig signal på ett torg i Visby, samtidigt som man höll upp en affisch med texten "Århundradets giftskandal - 32 döda varje dag". Till vänster på bilden syns Margareta Pantzar. Övriga på bild är Lena Sjöberg (kanslichef, Tandvård mot Tobak) och Torbjörn Johansson (Läkare mot Tobak).

Seminarium i Almedalen om e-cigarett
2013, 2014 och 2015 har Psykologer mot Tobak arrangerat seminarier i Almedalen om e-cigarett med Barbro Holm Ivarsson och inbjudna talare från Swedac, Läkemedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten. Bilden nedan är från 2013 då Göran Lundmark, Swedac, medverkade. Läs mer om e-cigarett

Träff för diplomutbildare
Varje år anordnar Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak en nätverksdag för utbildare på diplomnivå i tobaksavvänjning i landstingen. 

LUFT-konferensen 2014
Många i PmT-styrelsen var representerade och höll föredrag på den Nationella LUFT-konferensen i Umeå 2014. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO, fick ta emot PmT:s LUFT-pris 2014 för sitt arbete med sluta-röka-appen Fimpaaa! för ungdomar. UMO:s arbete med form, varumärke, språk och marknadsföring har varit kreativt, gediget, effektivt, seriöst och imponerande. App:en lanserades 2015.

Här kan du läsa om LUFT, som nästa gång arrangeras 2017 i Eskilstuna. 

Världskonferenser Tobacco or Health
Psykologer mot Tobak har deltagit med presentationer och postrar på flera världskonferenser. På bilden nedan Natasha Anderberg som höll en föreläsning om vattenpipa och ungdomar 2012 i Singapore. Ywonne Wiklund höll föredrag om Tobaksfri duo. Båda föreläsningarna tilldrog sig stort intresse.

Rökfria skolgårdar
Maria Nilsson genomförde under 2012 projektet Rökfria Skolgårdar. 18 län fick en utbildningsdag om tobaksprevention i skolan. Sammanlagt nästan 1000 personer deltog i utbildningen. Syftet var att ge rektorer, lärare och tillsynspersonal fakta och metodkunskap, ökad kunskap om tobakslagen och ökad motivation att arbeta för rökfria skolgårdar. En utvärdering visade att efter utbildningen hade 92 procent av deltagarna fått mycket ökad motivation att arbeta för rökfria skolgårdar.