Utbildning i tobaksavvänjning

Grundmodellen för utbildning i tobaksavvänjning består av 2 dagars grundkurs plus en uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare på 1 utbildningsdag och 3 handledningstillfällen. Vissa regioner kan ha en något avvikande modell.

Här är en sammanställning av utbildningsmöjligheter i regionerna. En del tar emot deltagare från hela landet. Regionernas samordnare för tobaksfrågor kan ge besked om utbildning i respektive landsting.

  • Västra Götaland: Upplysningar: Anna Polensky, , 031-342 9658; mer information och anmälan, klicka här.

  • Gävleborg: Upplysningar: tel 026-153033. Aktuella utbildningar, klicka här.

  • Jönköping: Upplysningar: Marita Andersson 010-244 8417, . Aktuella utbildningar finns i lärandekalendern på regionens intranät.

  • Kalmar: Upplysningar: Distriktssköterska Margareta Sandström; tel 0490 - 86716,

  • Skåne: Upplysningar: Elisabeth Risberg, 040-623 94 97, reception: 040-623 95 29,

  • Stockholm: Tillhandahåller en högskolekurs på 7.5HP. Upplysningar:

  • Västerbotten: Upplysningar: Ywonne Wiklund tel 090-785 73 91, .

  • Västernorrland: Upplysningar: tel 0620-19455, 070-58 68 555,

  • Östergötland: Upplysningar: Utvecklingsledare Lina Jarledal Blom, verksamhetsutveckling vård och hälsa, Region Östergötland; tel 010-1035558, 072-5293756,

  • Örebro: Upplysningar och anmälan: www.regionorebrolan.se/TPE

Övriga av Yrkesföreningar mot Tobak godkända utbildare som kan anlitas för uppdragsutbildning
, leg psykolog, 0702-950618.
, leg. psykolog, 076-627 97 68.
, leg. sjuksköterska, 0730-443 503.
, hälsopedagog, 0704- 531 581
, sjuksköterska, 070-58 22 324

Standard och diplomering
Psykologer mot Tobak har i samarbete med andra Yrkesföreningar mot Tobak tagit fram en standard för utbildning och diplomering

Frågor om YmT:s standard och diplomering , 076-627 97 68.

Kursmaterial
I utbildningen bör boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2020) Stödja patienter att sluta röka och snusa. (Studentlitteratur) användas som kursbok. Beställ boken här

Annan utbildning
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare hjälper till att anordna föredrag och utbildningar i olika tobaksfrågor. Kontakt: ordförande .