Utbildning i tobaksavvänjning

Grundmodellen för utbildning i tobaksavvänjning består av 2 dagars grundkurs plus en uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare på 1 utbildningsdag och 3 handledningstillfällen. Vissa regioner kan ha en något avvikande modell.

Här är en sammanställning av utbildningsmöjligheter i regionerna. En del tar emot deltagare från hela landet. Regionernas samordnare för tobaksfrågor kan ge besked om utbildning i respektive landsting.

  • Västra Götaland: Upplysningar: Anna Polensky, , 031-342 9658; Helene Karatas, , 031-342 74 27; mer information och anmälan, klicka här.

  • Gävleborg: Upplysningar: Ulrika Olsson, , tel 026-153033;

  • Jönköping: Upplysningar: Marita Andersson 072 2561 36 26, . Aktuella utbildningar finns i lärandekalendern på regionens intranät.

  • Kalmar: Upplysningar: Distriktssköterska Karin Friechmann; tel 0481 - 44760,

  • Skåne: Upplysningar: Elisabeth Risberg, 040-623 94 97, reception: 040-623 95 29,

  • Stockholm: Tillhandahåller en högskolekurs på 7.5HP. Upplysningar:

  • Västerbotten: Upplysningar: Ywonne Wiklund tel 090-785 73 91, .


  • Östergötland: Upplysningar: Utvecklingsledare Lina Jarledal Blom, verksamhetsutveckling vård och hälsa, Region Östergötland; tel 010-1035558, 072-5293756, ; .

  • Örebro: Upplysningar och anmälan: www.regionorebrolan.se/tpm-uso;  

Övriga av Yrkesföreningar mot Tobak godkända utbildare som kan anlitas för uppdragsutbildning

, leg. sjuksköterska, 0730-443 503.
, hälsopedagog, 0704- 531 581
, www.mariahogberg.se, sjuksköterska, 070-58 22 324

Standard och diplomering
Psykologer mot Tobak har i samarbete med andra Yrkesföreningar mot Tobak tagit fram en standard för utbildning och diplomering

Frågor om YmT:s standard och diplomering , 076-627 97 68.

Kursmaterial
I utbildningen bör boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2020) Stödja patienter att sluta röka och snusa. (Studentlitteratur) användas som kursbok. Beställ boken här

Annan utbildning
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare hjälper till att anordna föredrag och utbildningar i olika tobaksfrågor. Kontakt: ordförande .