Statistik

Tabell 1. Vuxna rökare och snusare, 16-84 år, procent, 2018

  MÄN KVINNOR TOTALT
 
DAGLIGEN IBLAND DAGLIGEN
IBLAND DAGLIGEN
IBLAND
RÖKNING
7 7 7 6 7 6
SNUS
18 4 4 2 11 3

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 2. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter utbildning, procent, 2018

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Eftergymnasial utbildning 4 9
Gymnasial utbildning 9 14
Förgymnasial utbildning
14 12

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 3. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter sysselsättning, procentandel, 2018

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Yrkesarbetande 6 14
Sjukpenning/ersättning 16 14
Arbetslös 13 11
Studerande/praktiserande 4 7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten , Folkhälsomyndigheten

 

Tabell 4. Totalt tobaksbruk vuxna, 16-84 år, procent, 2018

MÄN KVINNOR  TOTALT
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
24 1 11 0 18 1

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

 

Tabell 5. Gravida rökare och snusare, procent, 2018

  RÖKNING
SNUS
Tre månader före graviditeten 11.8 4.6
Vid inskrivningen till mödrahälsovården 4.2 1.2

Källa: Statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda. Medicinska födelseregistret 2018.

  

Tabell 6. Rökning bland spädbarnsföräldrar, procent, 2017

  MÖDRAR FÄDER NÅGON RÖKER I FAMILJEN
Rökning bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder 3.4 10.3 11.1
Rökning bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder 4 9.2 10.6

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor,  Socialstyrelsen, 2017


Tabell 7. E-cigarett, 16-84 år, procentandel, 2018

  MÄN KVINNOR TOTALT
Använder dagligen 1 1 1
Med nikotin 1 0 0

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

E-cigaretter

Sedan 2017 ingår frågor om användning av e-cigaretter i de så kallade Monitormätningarna. Undersökningen 2018 visade att 1% i åldrarna 17–84 år använt e -cigaretter dagligen under de senaste 30 dagarna. För äldre åldersgrupper var siffran 0%. 1% av männen och 0% av kvinnorna använde 1-cigaretter dagligen. 

Källa: Tobaksvanor i Sverige 2003-2018. Rapport 183. CAN.

 

Tabell 8. Ungdomar, rökning och snusning, procent, 2019

RÖKNING
  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen) IBLAND                            
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen)
IBLAND                            
Åk 9
2 6 4 8
Åk 2 gymn
4 16 6 15

SNUS
Åk 9
8 5 1 2
Åk 2 gymn
16 6 2 7

Källa: Skolelevers drogvanor 2019, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 9. Totalt tobaksbruk, ungdomar, procent, 2019

  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen) IBLAND                             
FREKVENT BRUK (dagligen/nästan dagligen)                             
IBLAND                            
Åk 9
9 7 4 9
Åk 2 gymn
18 12 7 17

Källa: Skolelevers drogvanor 2019, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 10. Vattenpipa ungdomar, procent, 2019

  POJKAR  FLICKOR
 

ANVÄNT NÅGON GÅNG

ANVÄNT SENASTE 12
MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
ANVÄNT NÅGON GÅNG 
ANVÄNT
SENASTE 12 MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE
30 DAGARNA
Åk 9
16 11 4 16 10 3
Åk 2 gymn
28 17 6 23 15 5

Källa: Skolelevers drogvanor 2019, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 11. E-cigaretter ungdomar, procent, 2019

  POJKAR  FLICKOR
 
  ANVÄNT NÅGON GÅNG FREKVENT  ANVÄNDNING ANVÄNT NÅGON GÅNG
FREKVENT ANVÄNDNING 
Åk 9
  35 1* 29 1*
Åk 2 gymn
  45 1* 37 1*

Källa: Skolelevers drogvanor 2019, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

*Skolelevers drogvanor 2018.