Stödja andra att sluta röka och snusa.

För dig som vill stödja andra att sluta röka & snusa

Här hittar du information som hjälper dig som arbetar med att stödja andra att sluta röka och snusa – se fler sidor längst ner.

Nedan ligger några särskilt användbara informationsblad som vi håller uppdaterade. Hör av dig om du saknar något.

Informationsblad om e-cigarett från Psykologer mot Tobak Faktablad E-cig PmT 2018-09-12 (168 KB)

Informationsblad om skador av snus från Läkare och Psykologer mot Tobak Skador av snus 2017-12-19 (446 KB)

Lista över läkemedel för tobaksavvänjning från de tre yrkesföreningarna Läkare-, Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak Läkemedelslista 2024 02 06