Sammanfattning


Sammanfattningsvis kan sägas att då vi i dagsläget saknar säker kunskap om hälsorisker med EC och gedigna vetenskapliga studier angående EC´s värde som långsiktigt avvänjningsmedel rekommenderas EC inte för rökavvänjning av experter. EC är inte oskadliga och befaras vara en väg in i nikotinberoende för ungdomar och lockar även f.d. rökare och icke-rökare.

De flesta experter både i Sverige och internationellt ifrågasätter om de potentiella hälsofördelarna av EC för ett mindre antal rökare överväger de negativa effekterna av att EC underminerar många människors försök att sluta röka, att många ungdomar börjar använda EC, samt den glamourisering och re-normalisering av rökning och nikotinbruk som EC medför. Även om EC är signifikant mindre farligt än rökning av konventionella cigaretter kan produkten ha en negativ påverkan på folkhälsan om användningen sprids till en stor del av befolkningen.

Barbro Holm Ivarsson, senast ändrad 2018-06-11.