Resultat av Motivationsmätaren

Ju fler påståenden som inte stämmer på dig ju högre är din motivation och ju större är dina chanser att sluta röka nu.


14-15 påståenden stämmer in på dig
Du är inte motiverad att sluta röka ännu. Fundera på vad du skulle kunna vinna och om du verkligen har någonting att förlora på att sluta. Gör gärna en plus- och minuslista och jämför. Läs under rubriken ”Myter du behöver besegra.”

7-13 påståenden stämmer in på dig
Du har lite motivation, men behöver höja motivationen genom att tänka igenom ordentligt vad är fördelarna är för dig med att sluta röka. Tala med människor som slutat om hur de upplever det. Ring Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 och diskutera igenom saken. Läs det som står på denna sajt om myter och metoder. Det behöver inte vara så svårt.

3-6 påståenden stämmer in på dig
Du är ganska motiverad att sluta och behöver få veta om bra metoder. Läs under rubriken ”Metoder”. Kan du ta ett litet steg mot rökfriheten? Börja röka enbart på en särskild rökplats? Ta bort de mest onödiga cigaretterna under dagen? Snart är du på väg att bestämma ett rökstoppsdatum. Ta gärna stöd av Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 eller tobaksavvänjare på vård- eller hälsocentralen.

Högst 2 påståenden stämmer in på dig
Grattis! Du är mycket motiverad, och har goda chanser att lyckas sluta röka nu. Sätt igång, bestäm ett rökstoppsdatum och fimpa! Läs under rubriken ”Metoder.” Ta gärna stöd av Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 eller tobaksavvänjare på vård- eller hälsocentralen.