Vi stödjer kampanjen #lagarforallabarnsframtid. 


Kampanjen syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn säga nej till ett nikotinberoende.

På deras hemsida kan du skriva under kampanjen och få mer information.

Kampanjen är framtagen av Tobaksfakta där Psykologer mot Tobak är en av dess medlemsorganisationer.