Nikotin

Nikotin i flytande form är mycket giftigt. Vid intag via munnen anses 5-13 mg nikotin/kg kroppsvikt vara toxiskt; dvs 390-780 mg för en vuxen person på 60 kg och 65-130 mg för ett barn på 10 kg. En förpackning e-vätska kan innehålla upp till 200 mg nikotin och kan alltså döda ett barn, och dödsfall hos barn har även rapporterats i USA och Israel (46, 61).

Vid intag via huden är 70 mg/kg kroppsvikt toxiskt (46). Det finns även förpackningar avsedda för människor som vill blanda e-vätskan själv hemma, som kan innehålla så mycket som 3,6 gram nikotin/flaska (50 ml flaskor med en koncentration på 72 mg nikotin/ml). För dessa människor finns risk att e-vätskorna blir för starka (46).

I den nya lagstiftning som infördes i Sverige i juli 2017 får förpackningarna innehålla max 10 ml e-vätska med en bestämd maximal koncentration.

Giftinformationscentralen har tagit emot hundratals frågor om förgiftning i samband med EC, som blåsor i munnen, magont, yrsel, hjärtklappning, illamående, kräkningar, kallsvettningar, diarré och sveda i halsen. Många har handlat om små barn (82). Allvarliga tillbud handlar bl.a. om olyckor där barn lekt med patronerna till EC och fått i sig e-vätska med hög nikotinhalt.

Amerikanska läkare larmar om att antalet tillbud med barn och förgiftning av EC-vätska ökar starkt. Amerikanska giftinformationscentralen rapporterade om 3800 fall 2014 och hälften berörde barn under 5 år (61). Det finns rapporter om dödsfall, och en man i Sverige har avlidit efter att ha blivit förgiftas av e-vätska. Människor har även druckit e-vätska i suicidsyfte. Länk till Giftinformationscentralens information om EC. Nikotin är slutligen också skadligt för fostret vid graviditet.

Det är olika hur mycket nikotin som avges av en EC, men under vissa förhållanden kan man få i sig mer nikotin från en EC än från konventionella cigaretter (61). Man har uppmätt nikotinnivåer i blodet som är jämförbara eller till och med högre än från konventionella cigaretter (61). Man tror att hur mycket nikotin en person får i sig dels har att göra med nikotinkoncentrationen i e-vätskan, dels stora batterierna är, och dels med personens individuella rökteknik (61).

Rent generellt gäller att för att få ut något av en EC drar man fler och kraftigare "bloss" än på en cigarett, och man kan ta hundratals puffar i rad och få i sig stora mängder nikotin (5). En rökare tar omkring 10 bloss på en cigarett, en EC-användare omkring 15 bloss. En ampull kan innehålla tillräckligt med e-vätska till 250 – 400 bloss, något som har uppskattats motsvara 1 – 2 paket cigaretter (29). I en undersökning av tidigare rökare som hade gått över till EC, tog användarna i genomsnitt 220 bloss/dag på sina EC (30).