Myter du behöver besegra

Dessa myter behöver du besegra för att lyckas


Att sluta röka/snusa är plågsamt
De flesta besvär man kan uppleva är kortvariga och går över. Om du följer det här programmet noga skulle jag bli förvånad om du upplever särskilt mycket besvär.

Jag är rädd att misslyckas
Tänk på att de flesta idrottare som lyckats vinna har misslyckats många gånger först. Då måste de träna och fundera vad de kan göra annorlunda nästa gång. Det vanligaste är att lyckas sluta röka/snusa först efter flera försök. För varje gång ökar chansen att lyckas.

Rökare är trevligare och har roligare
Om du är en trevlig person som har roligt kommer du att vara lika trevlig och ha lika roligt när du slutar röka. Det ändrar inte personligheten att sluta röka.

Rökning/snus är guldkanten på livet – det blir tomt och trist om jag slutar
Under en övergångsperiod när man slutar röka/snusa kan det kännas trögt, tomt och trist. Det beror på omställningen i hjärnans belöningssys­tem och går över om du håller ut och inte röker/snusar. Alla känner inte så – för många kommer den ökade livsenergin mycket snabbt. Men för dem som drabbas är det jobbigt och denna känsla kan för en del hänga kvar i flera månader eller mer. Förstärks känslan dag för dag i stället för att successivt lindras bör du söka läkare. En depression kan vara på väg att utvecklas som du kan behöva medicinera för en tid.

Det är farligt att sluta röka – man kan bli sjuk
Att sluta röka innebär en stor omställning och stress för kropp och psyke och under sådana förhållanden kan naturligtvis en svag länk brista. Förkylningar är t.ex. vanligt den första tiden efter ett rökstopp. Men tänk på alternativet. Forskning visar att om du fortsätter röka kan det kosta dig 10 år av livet och innan dess kan du få uppleva lika många år av kraftigt nedsatt livskvalitet på grund av sjukdom.

Ur boken Holm Ivarsson B. Fimpa dig fri. Gothia Fortbildning.