Metoder för rök- och snusstopp

Vilken metod passar dig bäst? 

Under rubriken Bli fri från cigaretter och snus har vi beskrivit steg för steg hur du kan göra för att sluta röka och snusa. På denna sida går vi genom flera vanliga metoder för att sluta.

Fimpa tvärt, ”nyårslöftet”

Det här är den vanligaste metoden, att bara fimpa tvärt utan förberedelser och stöd. Bara 2-3 personer av 100 är rökfria ett år efter ett sådant försök. Studier visar att rökare som väljer att sluta tvärt har nästan dubbelt så stor chans att lyckas sluta jämfört med de som försöker sluta genom att minska ned cigaretterna successivt.

Sluta-Röka-linjen

På 020-84 00 00 får du kostnadsfritt professionell rök- och snusavvänjning per telefon av specialutbildad personal. Var tredje är rökfri ett år efter att man har ringt.

Hjälp av utbildad tobaksavvänjare

Den rekommenderade metoden för att sluta röka och snusa är kognitivt beteendeinriktad behandling i kombination med läkemedel. Det fyrdubblar chansen att lyckas om du söker professionell hjälp av utbildad tobaksavvänjare. Tobaksavvänjaren arbetar med samtal inriktade på beteendeförändring i kombination med läkemedel. Fråga i första hand på vårdcentralen. Även sjukhus, företagshälsovård, tandvård, ungdomsmottagningar, elevhälsa och studenthälsa kan ofta hjälpa till. Det vanligaste är individuellt stöd men många erbjuder också behandling i grupp. Här hittar du tobaksavvänjare i Sverige.

"Inläggning" för att sluta - Österåsens hälsohem har temaveckor för tobaksavvänjning.

App:ar

Ta gärna stöd av sluta-röka-appar, t.ex. Rökfri (vuxna).

Akupunktur, hypnos

Det finns många verksamma akupunktörer som kan hjälpa till och även några som arbetar med hypnos. Dessa metoder har rent vetenskapligt inte visats ha effekt, men många upplever att de blivit hjälpta.

Nikotinläkemedel för rökavvänjning

Tuggummi, tablett, plåster, inhalator, spray och munhålepulver lindrar besvär vid rökstopp och ökar dina chanser att lyckas. Används under upp till 6 månader och kan kombineras med alla andra metoder för att sluta. Ta full dos enligt bruksanvisningen. Fråga på apoteket.

Här har vi samlat mer utförlig information kring läkemedel för att sluta röka och snusa.

Receptbelagda läkemedel för rökavvänjning

Läkemedlet Champix innehåller den aktiva substansen vareniklin. Det är en receptbelagd medicin utan nikotin och används för rökavvänjning. Används 12 veckor. Champix lindrar abstinensbesvär och minskar belöningseffekten av att röka, och det ökar chansen att lyckas.

Zyban innehåller den verksamma substansen bupropion. Det är också en receptbelagd medicin utan nikotin, som används för rökavvänjning. Används 8-9 veckor. Zyban lindrar abstinensbesvär och minskar lusten att röka, och har visat sig öka chansen att lyckas.

Kontakta din vårdgivare för att få hjälp med receptbelagda läkemedel.

Här har vi samlat mer utförlig information kring läkemedel för att sluta röka och snusa.

Snus

Att snusa är ingen bra sluta-röka-metod. Snus innehåller mycket stora mängder nikotin. Det är nikotinet som gör dig beroende. Du kommer med stor sannolikhet att bli beroende av snuset istället. Använd istället läkemedel under en kortare tid.

Läkemedel vid snusavvänjning

För snusavvänjning saknas ännu så länge vetenskapligt stöd för att rekommendera läkemedel men erfarenheten är att champix respektive nikotinläkemedel hjälper mot abstinensen. 

Motivation

Inga metoder fungerar utan motivation. Det är din egen vilja som avgör om du lyckas. Tänk efter varför du vill sluta. Hur motiverad är du på en skala från 1-100? Hur viktiga är dina skäl? Vad kommer du att vinna på att bli rökfri? 100 procent motivation brukar ge 100 procent resultat. Om du vill mäta din motivation kan du använda Motivationsmätaren.

E-cigarett

E-cigarett verkar göra det svårare att sluta för gott.