Tobak och Unga – en kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete

Som ett stöd i det tobaksförebyggande arbetet med barn och unga har Psykologer mot Tobak arbetat fram en kunskapsöversikt i 14 kapitel. Den har reviderats 2021. 

Den innehåller bland annat kapitel om barnens rätt i tobaksfrågan, skador vanor och produkter, arenor, metoder och åtgärder samt miljö och hållbarhet.