Material från Psykologer mot Tobak

Genom åren har föreningen tagit fram flera olika faktablad, informationstexter och kunskapssammanställningar. Dessa har ofta revideras i omgångar. Därtill har olika styrelsemedlemmar författat både böcker och forskningsartiklar. 

Här samlar vi några av de materialen som har tagits fram. 

Faktablad

För utskrivning eller hemsida
A4-blad Snus och nikotinfri graviditet
A4-blad sluta röka och snusa på lätt svenska
A4-blad sluta röka och snusa
A4-blad sluta röka och snusa som ung
A4-blad tobaksfri graviditet
A4-blad tobaksfria tonår
A4-blad tobaksfria barn - ge dina barn en tobaksfri uppväxt

För tryckeri
A4-blad snus och nikotinfri graviditet
A4-blad sluta röka och snusa på lätt svenska
A4-blad sluta röka och snusa
A4-blad sluta röka och snusa som ung
A4-blad tobaksfri graviditet
A4-blad tobaksfria tonår
A4-blad tobaksfria barn - ge dina barn en tobaksfri uppväxt

Läkemedel
Läkemedel för tobaksavvänjning, aktuell förteckning från Läkare, Psykologer och Sjuksköterskor mot Tobak Läkemedelslista 2024 02 06