E-cigarett – vad vet vi idag?

Psykologer mot Tobaks faktablad om EC 2018-09-12 Faktablad E-cig PmT 2018-09-12 (168 KB)

Rapport om EC från Göteborgs Universitet 2018-05-24 Rapport e-cigaretter GU (4554 KB)

Inledning

Den elektroniska cigaretten (EC) utvecklades i Kina 2003, introducerades i Europa 2006 och marknadsförs nu i en rad länder, däribland Sverige, främst på internet. Att "röka" EC kallas "vaping". Marknaden växer lavinartat, det finns 100-tals märken och tobaksindustrin utvecklar egna märken. Varje månad dyker i genomsnitt tio nya märken och över 240 nya smaker upp på internet , och 2014 fanns nära 8 000 smaker (14).

I Storbritannien ökade försäljningen av EC med 75% 2014 medan försäljningen av nikotinläkemedel minskade för första gången på många år.

EC marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen av cigaretter och är tänkt att vara ett substitut för en cigarett genom att tillfredsställa nikotinbehovet med bibehållande av delar av rökritualen, utan att personen får i sig så många andra gifter.

Inga definitiva slutsatser kan dras när det gäller de långsiktiga effekterna på hälsan av EC, men de kan inte anses säkra. De flesta EC innehåller nikotin, men det förekommer även nikotinfria sorter. EC´s effektivitet som en långsiktig hjälp att sluta röka är ännu ej vetenskapligt bevisad.

Argumenten mot EC som avvänjningsmetod riktar sig mot att man underhåller nikotinberoendet samtidigt som man behåller stora delar av rökproceduren, vilket skulle kunna göra det svårare att sluta röka. Samtidigt verkar det som om många rökare börjar med EC med målet att sluta röka men fastnar i ett parallellt bruk av EC och konventionella cigaretter.

Bruket av EC sprider sig snabbt till ungdomar och till och med till fd. rökare och aldrig-rökare (27).