Material för rådgivning och avvänjning


Filmer

Utbildningsfilm som visar rökavvänjningsbehandling steg för steg.
Fem utbildningsfilmer om SOTIS
Enkla råd om Tobak, filmer producerade av Socialstyrelsen med stöd av Psykologer mot Tobak, klicka här.
Tandvård mot Tobaks filmer:
För ungdomar, klicka här
Om parodontit: för vuxna, klicka här

Självhjälpmaterial och böcker


Självhjälpmaterial
Info.blad för vuxna om att sluta röka och snusa. Psykologer mot Tobak. Info-blad Bli fri från cigaretter och snus (820 KB)
Info.blad för ungdomar om att sluta röka och snusa. Psykologer mot Tobak. Sluta-blad unga (2134 KB)

Fimpa nu. Ett självhjälpshäfte för ungdomar och en handledning för vuxna. Folkhälsomyndigheten 2009. Broschyr Fimpa nu (7692 KB)
Handledning till Fimpa nu Handledning Fimpa nu (1906 KB)
Vägen till ett tobaksfritt liv. En självhjälpsfolder. Läkare mot Tobak. Reviderad 2017. Beställ här
PmT har också mycket material på andra språk. Klicka här.

Böcker
Prillan och bollen; Mitt liv med snuset och sporten. Paul Übelacker. Beställ här
Fimpa dig fri. Holm Ivarsson, B. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Ny upplaga 2017. Gothia. Beställ här
Sluta röka och snusa på 4 veckor. Holm Ivarsson, B. Bonnier Fakta. 2008. Beställ här
Tobaksfritt Liv. Funderat på att sluta? Pantzar, M. En självhjälpsbok. Liber. Ny upplaga 2009. Beställ här

Läroböcker
Stödja patienter att sluta röka och snusa - rådgivning om tobak och avvänjning. Holm Ivarsson B, Hjalmarsson A & Pantzar M. Beställ här.
Läkarsamtalet om tobak. Hjalmarson A & Pantzar M. Studentlitteratur 2015. Beställ här.

För MVC och BVC 

Tobaksfri graviditet. Faktablad till blivande föräldrar om hur man kan ge enkla råd om hur man slutar med tobak och om hur fostret påverkas av tobaksbruk. Psykologer mot Tobak, 2018. Faktablad tobaksfri graviditet 20181113 (715 KB)
Tobaksfria barn. Faktablad om hur barns kroppar påverkas av tobak genom amning och passiv rökning. Vänder sig till alla föräldrar. Psykologer mot Tobak, 2018. Faktablad tobaksfria barn 20181113 (1093 KB)
Att ge barnet en rökfri miljö och en tobaksfri uppväxt. En guide för samtal om tobak inom barnhälsovården. Folkhälsomyndigheten 2010.    Ge-barnet-en-rökfri-miljö.pdf (564 KB)
Hur fostret påverkas. Informationsblad att använda i samtal med mamman. Folkhälsomyndigheten. Broschyr Hur fostret påverkas (513 KB)
Hållbar livsstil - Barnmorskans samtal om levnadsvanor, en handledning. Barnmorskeförbundets kunskapsunderlag  Hållbar livsstil barnmorskans samtal (5823 KB)

Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst. (2015). Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak. Den tryckta skriften kostar 50 kr. Beställ nedan. Ladda ner den här  Rapp. Tobaksavvänjning psykiatri (4175 KB)

Rökfri operation

Sammanställning av psykologer mot tobak, klicka här.
Broschyr Operation patienter (491 KB)
Broschyr Operation personal (426 KB)

Faktablad

Faktablad om e-cigarett Faktablad E-cig PmT 2018-09-12 (168 KB)
Faktablad om skador av snus Skador av snus 2017-12-19 (446 KB)

Läkemedel för tobaksavvänjning, aktuell förteckning från Psykologer och Sjuksköterskor mot Tobak Läkemedelslista okt-21

Enkla råd om tobak. Informationsfolder från Socialstyrelsen 2013.

Enkla råd om tobak i tandvården. Psykologer och Tandvård mot tobak.  Enkla råd om tobak i tandvården (66 KB)        

Att arbeta med tobaksavvänjningsgrupper. Ett arbetsmaterial för gruppträffar.

Rapporter - ett urval

Helserisiko ved snusbruk. Folkhelseinstituttet 2019. Helserisiko ved snusbruk (2019) (4133 KB)

Elektroniska cigaretter - en kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter. Göteborgs Universitet, 2018.  Rapport e-cigaretter GU (4554 KB)

Tobak och avvänjning . Faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. Folkhälsomyndigheten 2009. Rapp. Tobak och avvänjning (3724 KB)   

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. En kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 2007.  Rapp. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården (1424 KB)

Vattenpipa - rök utan risk?. Folkhälsomyndigheten 2010. Rapp. Vattenpipa (2498 KB)

Vattenpipa - rök utan risk? En sammanfattning av skriften. Folkhälsomyndigheten 2010. Broschyr Vattenpipa (822 KB)

PmTs styrelseledamot Maria Nilssons avhandling: Promoting health in adoloescents - preventing the use of tobacco.

För arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare som vill hjälpa anställda att sluta med tobak och arbeta med en tobakspreventiv policy på arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten 2010. Rapp. Tobaksfritt arbetsliv (1034 KB)  

För ungdomsarbetare

Psykologer mot Tobak har tagit fram mycket material kring tobak och unga, följ länken för att hitta det, klicka här.

Ny broschyr ”Samtal om tobak och avvänjning med unga." Beställ för 30 kr/st eller ladda ner här Samtal om tobak och avvänjning med unga 20171121 (4300 KB)

Faktabladet "Förebygg tobaksbruk hos ditt barn". Bladet har producerats i ett samverkansprojekt mellan medlemmarna i Tobaksfakta - oberoende tankesmedja. Projektet Tobaksfria Barn 2018 har det gemensamma temat: "Barns rätt är vuxnas ansvar" och stöds ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten. Broschyr föräldrar (795 KB)

Motiverande samtal 

MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson, B. MI-samtal om tobak, alkohol, hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Gothia Fortbildning, uppl 3, 2016. Innehåller en särskild del om MI-samtal i psykiatrin. Beställ här.

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan. Holm Ivarsson B. 3 uppl, 2016. Gothia Fortbildning. Beställ här.

MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården. Holm Ivarsson B. 3 upp, 2016. Gothia Fortbildning. Beställ här.

Arbetsblad för patientarbetet

I boken "Stödja patienter att sluta röka och snusa" (2012) finns flera arbetsblad för patientarbetet som du kan ladda ner här. 

Arb.dok. Förberedelse Bil 3 (142 KB)

Arb.dok. Frågeformulär Bil 5 (31 KB)

Arb.dok. Reg av tobaksbruk Bil 6 (23 KB)

Arb.dok. Nertrappning Bil 7 (232 KB)

Arb.dok. Bryta vana Bil 9 (91 KB)

Arb.dok. Tider grupp Bil 10 (21 KB)

Arb.dok. Gruppanteckn Bil 11 (282 KB)

Arb.dok. Uppföljning Bil 12 (26 KB)


I skriften "Det motiverande samtalet om tobaksvanor" från Folkhälsomyndigheten (2004) finns också arbetsblad för patientarbetet som bilagor. Ladda ner skriften här Det motiverande samtalet (894 KB)

Bilaga 1 För- och nackdelar med rökning
Bilaga 2 Registrering av tobaksbruk
Bilaga 3 Cigarettbokföring/snusbokföring
Bilaga 4 Kartläggning av högrisksituationer
Bilaga 7 Mätning av nikotinberoendet
Bilaga 8 Intervjuguide för ett bedömningssamtal
Bilaga 9 Uppföljningsformulär vid tobaksavvänjning

Beställningsformulär

VYKORT
Fyll i antal för respektive vykort och språk
AFFISCH
Fyll i antal för respektive affisch och språk
BROSCHYR
Fyll i antal för respektive broschyr