Läkemedel som kan hjälpa dig

Rökavvänjning

Det finns en rad läkemedel på den svenska marknaden som kan användas för att öka chansen att bli rökfri.

Här kan du ladda ner en förteckning över de läkemedel som finns  Läkemedelslista rökavväning 2024 02 06.

Nikotinläkemedel

Tuggummi, tablett, plåster, inhalator, spray och munpulver lindrar besvär vid rökstopp och ökar dina chanser att lyckas. Används under upp till 6 månader och kan kombineras med alla andra metoder för att sluta. Ta full dos enligt bruksanvisningen. På flera sorter finns en högre och en lägre dos. Du som röker 20 cigaretter per dag eller mer ska börja med den högre dosen, och använda den lägre dosen när du trappar ner. Du som röker mindre än 20 cigaretter per dag kan börja direkt med en lägre dos. Kombinationsbehandling nikoitnplåser och snabbverkande oralt nikotinläkemedel har en god effekt. Se läkemedelslistan ovan. 

Nikotinläkemedel finns som tuggummi, sugtabletter, mikrotabletter, munhålepulver, munspray, inhalator och plåster (16- eller 24 timmars-plåster) och kan köpas på apotek och i annan handel. Läkemedlens syfte är att bryta nikotinberoendet stegvis genom att tillföra nikotin på annat sätt än genom cigaretter. Det är viktigt att följa instruktionen i förpackningen när det gäller användningstid, dos och nedtrappning. Behovet av nikotin är störst i början av en avvänjning och man använder därför i regel nikotinläkemedlen från den dag som man slutar röka. De kan dock även användas samtidigt som man fortsätter röka för att minska konsumtionen.

Nikotinplåster ger en jämn tillförsel av nikotin, vilket minskar risken för plötsliga abstinensattacker. Tuggummit, tabletterna, sprayerna, munhålepulvret, inhalatorn bör användas regelbundet, till exempel en gång i timmen. De har den fördelen att det går att ta en extrados vid behov och att de på olika sätt ger sysselsättning. Studier under senare tid tyder på att man med kombinationer med plåster som en basbehandling och tuggummi, tablett eller spray som extra förstärkning kan vara mycket effektiva. Kombinationsbehandling har länge rekommenderats av experter till dem som rökt i stora mängder.

Champix

Läkemedlet Champix innehåller den aktiva substansen vareniklin. Det är en receptbelagd medicin utan nikotin och används för rök- och snusavvänjning. Används 12 veckor. Champix lindrar abstinensbesvär och minskar belöningseffekten av att röka, och det ökar chansen att lyckas. Champix är restnoterat sedan juni 2021. Från hösten 2024 kommer ett generika att finnas tillgängligt. Fråga din läkare.

Asmoken

Läkemedlet Asmoken innehåller den aktiva substansen Cytisin. Det är en receptbelagd medicin utan nikotin. Champix inspirerades av detta läkemedel och Asmoken har därför en liknande verkningsmekanism som både lindrar röksug och minskar belöningseffekten. Utvinns ur växten gullregn. Kontakta din läkare. 

Zyban

Zyban innehåller den aktiva substansen bupropion. Det är också en receptbelagd medicin utan nikotin, som används för rökavvänjning. Används 7 veckor. Zyban lindrar abstinensbesvär och minskar lusten att röka, och har visat sig öka chansen att lyckas. Tala med läkare.

SNUSAVVÄNJNING

För snusavvänjning saknas ännu så länge tydligt vetenskapligt stöd för att använda läkemedel, men erfarenhet visar att de läkemedel som finns för rökavvänjning lindrar abstinensen även för snusare.

När det gäller nikotinläkemedel kan du använda vilken sort du vill och ta den mängd som behövs för att klara abstinensen. Hur mycket man behöver varierar beroende på hur mycket man har snusat, men kan samtidigt skilja kraftigt mellan olika personer som använder lika mycket snus. 

Här några förslag:
– Det är vanligt att en person använder en halv dosa snus/dag. Man kan då börja med det starkaste nikotinplåstret och kombinera det med några 4 mg nikotintuggummi vid behov.

– Några väljer att enbart använda nikotintuggummi, t.ex. 10-12 tuggummin a´4 mg per dag. Ofta placerar man tuggummit där man har haft snusprillan tidigare - man tuggar lite på tuggummit och lägger det sedan under läppen.

– Man kan också använda munhålepulver. Det blir som att fortsätta att snusa och kan fungera bra.