style> .sf-screen-image-1-button a { text-decoration: none; }

Hur motiverad är du?

Motivationsmätare

Läs de 15 påståendena och se in vilka som stämmer på dig. Ju färre påståenden som stämmer in på dig ju högre är din motivation. Var ärlig mot dig själv då du svarar.

Räkna samman hur många påståenden som ”stämmer” och klicka sedan på "visa". Där kan du läsa om vad du kan tänka på vid olika nivåer av motivation. 

1. Jag vill bli en feströkare.
  Stämmer     Stämmer ej  
2. Jag tror inte på att det är så särskilt farligt att röka.
  Stämmer     Stämmer ej  
3. Rökare är trevligare och har roligare.
  Stämmer     Stämmer ej  
4. Jag vill inte sluta för jag vill inte gå upp i vikt.
  Stämmer     Stämmer ej  
5. Jag vill inte sluta, bara dra ner på rökningen.
  Stämmer     Stämmer ej  
6. Jag tycker inte det verkar var värt besväret att sluta röka.
  Stämmer     Stämmer ej  
7. Det är gott, hur ska man kunna njuta av livet utan cigaretter?
  Stämmer     Stämmer ej  
8. Att sluta röka är så plågsamt och svårt. Man klättrar på väggarna.
  Stämmer     Stämmer ej  
9. Rökningen är guldkanten på livet; det blir tomt och trist om jag slutar.
  Stämmer     Stämmer ej  
10. Jag är rädd för att släppa cigaretten, för jag vet inte vad som händer.
  Stämmer     Stämmer ej  
11. Det gör inget om jag dör några år tidigare. Det är det värt.
  Stämmer     Stämmer ej  
12. När jag försökt fimpa mår jag så dåligt, så jag vågar inte försöka igen.
  Stämmer     Stämmer ej  
13. Jag har gott om tid att sluta; rökningen påverkar inte min livskvalitet negativt ännu.
  Stämmer     Stämmer ej  
. 14. Jag tror inte man vinner så särskilt mycket på att sluta röka.
  Stämmer     Stämmer ej  
15. Jag har försökt ett antal gånger, men misslyckats. Jag kan nog inte sluta röka.
  Stämmer     Stämmer ej  

Räkna ihop hur många påståenden som du har för "stämmer".
Klicka på VISA-knappen för att se resultatet av motivationsmätaren.


Testet är gjort av Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak.