Hur många använder EC?


Vuxna
Enligt Eurobarometer 458 som genomfördes 2017 var det 10% av befolkningen i Sverige över 15 år som hade provat EC, men mindre än 1% som använde produkten vid mättillfället i mars 2017 (35). 80% uppgav att skälet att använda EC var för att minska rökningen eller sluta röka, 33% för att det är mindre skadligt är konventionella cigaretter, 26% för användning i rökfria miljöer, 16% för att det är billigare, 6% för att vänner använder EC och 2% för att det är coolt. I EU var det i genomsnitt 15% som hade provat EC och 2% som använde EC dagligen. Mer än hälften (52%) uppgav att EC inte har hjälpt dem sluta röka, 14 % svarade att EC hjälpt dem att sluta röka, 17 % uppgav att EC minskat deras tobaksrökning, men att de fortfarande röker, medan 5% sa att deras tobakskonsumtion ökat sedan de började med EC. 


Enligt officiell statistik från Storbritannien var användningen av EC 2016:

6% använde EC
18% hade provat EC
2% av de som hade provat EC hade aldrig rökt konventionella cigaretter
0,5% av EC-användarna hade aldrig rökt konventionella cigaretter.

I USA 2014 uppskattades att 4% av den vuxna befolkningen använde EC; varav 16% rökare, 4% före detta rökare och 0,5% aldrig-rökare (48).

Ungdomar
Enligt CAN:s skolundersökning 2017 uppgick andelen ungdomar som provat EC till 35% pojkar och 28% flickor i åk 9 i grundskolan och 43% pojkar respektive 34% i gymnasiet åk 2, och mer regelbunden användning (definierat som användning de senaste 30 dagarna) förekom hos 6-11% (59).

Det är alarmerande att en tredjedel av eleverna i åk 9 och en femtedel av eleverna i gymnasiet inte hade rökt vanliga cigaretter innan de använde EC.

Barbro Holm Ivarsson i samarbete med Agneta Hjalmarson, sidan senast ändrad 2018-02-19.